Kristof verheldert

advies- en projectbureau voor overheid religie en samenleving

Religie is momenteel weer een actueel maatschappelijk thema. Nadat men in de jaren 80 dacht dat het inmiddels wel gedaan zou zijn met religie is het anno 2016 weer een hot topic. Tal van vragen vinden hun weg naar de krantenkoppen en in politieke debatten. 5 jaar geleden gingen de kamerdebatten nog over ritueel slachten, nu gaan ze over radicalisering. Vragen of geloof isoleert, hoe radicalisering ontstaat en de rol van levensbeschouwingen in de samenleving staan weer op de politieke agenda. Het is gebleken dat religie een maatschappelijke werkelijkheid is waar de politiek, gewild of ongewild, rekening mee moet houden.

Ook gemeentebesturen hebben onvermijdelijk met de veranderende rol van religie in de samenleving te maken. Mag een gemeente zich inhoudelijk met een gebedshuis bemoeien als zij maatschappelijk onrust voorziet, of mag zij subsidie verlenen als er vanuit een geloofsgemeenschap noodzakelijk maatschappelijk werk verricht wordt? Op dit moment heeft slechts een kwart van de gemeenten een beleid omtrent dergelijke vraagstukken geformuleerd, terwijl de vraagstukken steeds actueler worden. Het is een heet hangijzer in menige raadsdiscussie. Zeker daar waar het raakt aan thema’s als veiligheid, integratie en sociale cohesie.

Deze vragen vergen een genuanceerde uiteenzetting en een situatie gerichte aanpak. Elke gemeente kent een andere traditie en actualiteit om met deze vragen om te gaan wat elk vraagstuk uniek maakt.

Ik bied hulp in deze vraagstukken. Door advies, workshops en projectbegeleiding. Alle diensten die ik aanbied zijn maatwerk en ontstaan samen met de klant. Door de juiste afstemming op elkaar en de situatie wordt het beste resultaat gewaarborgd.

Slechts 25 procent van de Nederlandse gemeenten kennen een beleid op de verhouding overheid en religie, dit terwijl het beleidsterrein aan grote veranderen onderhevig is. Sommige levensbeschouwingen treden steeds meer op de maatschappelijke voorgrond en gevestigde religies trekken zich juist terug uit het maatschappelijk veld. Hierdoor dienen oude verhoudingen opnieuw geijkt te worden en zijn nieuwe vormen van omgang noodzakelijk. Niet alleen moskeeën, ook migrantenkerken en opwekkingsbewegingen laten steeds meer van zich horen. Wat is hun maatschappelijke visie, waar staan zij voor en hoe moet een gemeente hierop anticiperen?

Voor beleidsambtenaren, raadsleden en politici is de verhouding overheid en levensbeschouwingen vaak een heet hangijzer. Ik geef antwoorden op de meest prangende vragen en ontrafel bestaande (voor)onderstellingen en bestaand beleid. Ik ontwikkel samen met de betrokkenen een nieuwe visie op de rol van religie in de samenleving, van waaruit een eenduidig beleid kan worden geformuleerd. Een beleid dat veelal tot meer veiligheid, sociale cohesie en wederzijds begrip leidt. Stuk voor stuk effecten die gepaard gaan financiële besparingen en latente spanningen oplossen.

Ik geef individueel advies, verzorg workshops en werk beleidsdoelstellingen uit in concrete programma’s. Alle diensten die ik aanbied zijn maatwerk en ontstaan in co-creatie met de opdrachtgever. Doordat mijn vraaggestuurde aanpak en nauwe afstemming met alle betrokkenen is er een grote toegevoegde waarde voor de opdrachtgever.

Ik bereik mijn doelgroep via raadsleden, wethouders, bestaande onderzoeksbureaus en politieke partijen. Zo werk ik mee aan de voorbereiding van het tweede kamerdebat over de verhouding tussen overheid en religie.

Voor deze dienst op maat vraag ik 60 € per uur. De workshops over de verhouding religie en overheid voor een dagdeel zijn 800 Euro. Ook voor langerlopende trajecten en workshops zijn dit de richtprijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *